0
View Post
Hệ thống phần mềm quản lý trường mầm non

Hệ thống phần mềm quản lý trường mầm non

Hiện nay việc ứng dụng phần mềm quản lý trong giáo dục ngày một nhiều, đặc biệt giáo dục mầm non. Mong muốn giúp nhà trường quản lý học sinh một cách thông minh và hiệu quả đồng thời tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh. Công ty phần mềm Vương Thành cho ra mắt ứng dụng Nino App – Nền tảng kết nối giữa nhà trường và phụ huynh.

Đọc Tiếp →